آقای وزیر کشور! عذرخواهی کنید خیلی چیزها حل می شود

 
  آقای وزیر کشور! عذرخواهی کنید خیلی چیزها حل می شود   آقای علی مطهری از وزیر کشور خواسته اند در مقابل فاجعه ای که برای خانواده آقای ستار بهشتی رخ داده دست کم از آن ها عذرخواهی کند. آقای وزیر کشور در مقابل پاسخ هایی داده اند که مشروح آن در خبرگزاری ها و روزنامه ها آمده است. ظاهرا حرف های آقای وزیر برای اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قابل قبول بوده و از توضیحات ارائه شده راضی بوده اند.

مخلص کلام آقای وزیر این که: بگذاریم قوه قضاییه کارش را بکند و پیش از صدور حکم از سوی دستگاه قضا، قضاوت نکنیم. من به تفصیل آنچه گذشت فعلا کاری ندارم. فقط  به آنچه ایشان در باره عذرخواهی  گفته اند اشاره خواهم کرد. آقای وزیر با پذیرفتن این نکته  که آنچه اتفاق افتاد تخلف بوده و برای جبران آن تخلف باید کارهای مهم تری صورت بگیرد گفته اند:"یک  عذرخواهی ساده چه مشکلی را حل می کند؟ " اول این که چرا ساده؟ دوم این که اگر حقیقتا معتقدید عذر خواهی امر ساده ایست چرا این قدر از این کار ساده طفره می روید؟ به جای این که این قدر به خودتان زحمت بدهید و به نمایندگان مجلس و علی آقای مطهری توضیح بدهید از خانواده آقای ستاربهشتی عذرخواهی می کردید و قال قضیه را می کندید. عذرخواهی اصلا کار ساده ای نیست. عذرخواهی یعنی اعتراف به پذیرش اشتباه. یعنی این که آدمیزاد خود را حق مطلق و مطلق حق نپندارد و برای خود شان خدایی قائل نباشد. اتفاقا علی مطهری آدم زیرکی است، او می داند عذرخواهی فرادستان از فرودستان آن هم در سرزمینی که دولتمردانش دعوی مدیریت جهانی دارند و گاه گداری برخی از تصمیمات محیرالعقول خودرا به امام زمان(عج) نسبت می دهند ، دشوارترین کارهاست. او می خواهد با چنین تقاضایی از فرادستان، هم آن هارا به زحمت بیندازد و هم به فرودستان نشان دهد که دعوی عدالت خواهی مدعیان تا چه اندازه حقیقیست. عذرخواهی برای آن که  خود را صرفا یک مدیر اجرایی می داند کار بسیار ساده ایست اما اگر کسی فکر کند موجود ویژه و خارق العاده ایست این کار برای او نه دشوار که امری محال است. شعارهایی مثل: خادم ملت و توفیق خدمت رسانی و این حرف ها البته که قشنگ است و گوش نواز اما از یاد نبریم که حضرت لسان غیب فرمود:
خدا زان خرقه بیزار است صد بار
که صدبت باشدش در آستینی
به شعر و شعار باشد از گریبان هریک از ما صد بوسعید و ابوالحسن خرقانی سربر خواهد کرد اما بازهم به  قول حضرت لسان الغیب:
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
سوء تفاهم نشود خودم را عرض می کنم واگرنه بزرگان که شان و مرتبه شان اجل ازاین حرف هاست. بله، غرض این که عذرخواهی خیلی هم کار ساده ای نیست واگرنه در طول این همه سال  واقعا یک بار هم ضرورت این کار پیش نیامده؟ یعنی این قدر همه چیز خوب و بر وفق مراد بوده و ما خبر نداشتیم؟ البته آقای وزیر کشور به صراحت پاسخ بنده را داده اند، آن جا که فرموده اند: "هرجا لازم به عذرخواهی باشد این کار را می کنیم." فهمیدید؟ حتما لازم نبوده اگر لازم شد خودشان می فرمایند. شیر فهم شد؟ 
 

/ 1 نظر / 17 بازدید
صادق

آقای وزیر می داند که یک عذرخواهی ساده یعنی پذیرفت مسئولیت یک اشتباه بزرگ!