دلتنگ بی بی

دلم برای کسی تنگ است که آفتاب صداقت را

به میهمانی گلهای باغ می آورد 

و گیسوان بلندش را به بادها می داد 

و دستهای سپیدش را به آب می بخشید 

دلم برای کسی تنگ است  

که چشمهای قشنگش را 

به عمق آبی دریای واژگون می دوخت

 

و شعرهای خوشی چون پرنده ها می خواند

 

دلم برای کسی تنگ است

 

که همچو کودک معصومی 

دلش برای دلم می سوخت 

و مهربانی را نثار من می کرد

 

دلم برای کسی تنگ است  

که تا شمال ترین شمال با من رفت 

و در جنوب ترین جنوب با من بود 

کسی که بی من ماند

 

کسی که با من نیست

 

کسی که . . .

 

 دگر کافی ست.

 

ب عزیز سفر

کرده ام ب

                                             بی بی شهبانو

 

 

/ 1 نظر / 11 بازدید

جالبه